Abidin Dino, “Nazım Üstüne”, YKY Yayınları 2006, Sayfa 46-52-53

Abidin Dino, “Balaban Üzerine…”Yaprak Dergisi, 15 Nisan 1950

Abdülkadir Günyaz, “Balaban..Dünden Bugüne ve Yarınlara” Şubat 1993

Ali Özlüer, “Baba oğul Balabanlar ikinci sergilerini açtı”

SABAH’la GÜNAYDIN 29 Mart 2004

Alpay Kabacalı, “Okulu Hapishane Oldu”, Cumhuriyet Gazetesi, 31 Temmuz 1989

Alpay Kabacalı, “Halkımızın Aşk Masallarının Resme Duruşu” Cumhuriyet Gazetesi, 10 Aralık 1992

Alpay Kabacalı, “Sanat, Yaşantının İzdüşümüdür” Sanat Çevresi, Sayı 172, Şubat 1993

Alpay Kabacalı, “Kültürümüzden İNSAN ADALARI” YKY Yayınları, 1995

Alpay Kabacalı, “Yüzyıllar Boyunca Kültür Başkenti İstanbul’un

KÜLTÜR İNSANLARI” 2008, AVEA

Alpay Tuğlu, “Balaban, ‘Nazım ve Vera, Moskova’dan İstanbul’a’ sergisinde”

Aydınlık 3 Şubat 2008

Ahmet Köklügiller– İbrahim Minnetoğlu, “Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyorlar?” Minnetoğlu Yayınları 1975, s.58-60

Ahmet Köksal, “Balaban’ın Resimleri” Milliyet Sanat Dergisi,

Sayı188 11Haziran1976 sayfa 26

Ahmet Köksal, “Bereket Anaları”,Milliyet Sanat Dergisi 1 Nisan 1984 Yeni dizi:69 s. 48

Ahmet Köksal, “Dünden Bugüne Balaban’ın Resimleri”,

Milliyet Sanat Dergisi, 1 Mayıs 1984

Ahmet Koksal, “Balaban’ın Desenleri ve Halkımızın Aşk Masalları” 14 Aralık 1992

Ahmet Köksal,  “Balaban”1990 Bilim Kitabevi

Aydan Çelik, “Seyreyle gözüm, hünerini BALABAN’ın” BirGün Mart2004

Ayla Ersoy, “Günümüz Türk Resim Sanatı”

Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1998, sayfa 164

Aylin Erdemoğlu, “Tırpandan fırça sallayan ellere”,

Gazete Ankara 26 Aralık 2003-1 Ocak 2004

Aylin Erdemoğlu, “Balabanlar Ankara’da”, Gazete Ankara 31 Aralık 2004-6 Ocak 2005

Aydın Aydemir, “Nazım Nazım”, Sayfa 242-245

Aziz Çalışlar, “Nazım Hikmet, Sanat ve Edebiyat Üstüne”,

Bilim ve Sanat Yayını, 1987, s. 331

Azra Erhat, “Balaban’m Halayı”, Vatan Gazetesi, 19 Eylül 1962

Azra Erhat, “Bu Öfke Neden”, Vatan Gazetesi, 14 Kasım 1962

Bedrettin Cömert, “Balaban’ın Resimleri”, Yeni Ortam Gazetesi, 10 Şubat 1975

Bedri Baykam, “Binyıl Kırılması” Piramid Yayıncılık 2001

Burhan Günel, “İbrahim Balaban: Tüketilen Güzelliklere Tuvalden Yükselen Ağıt” INTES inşaat sanayi Ocak-Şubat 2004

Can Yücel, “Balaban’ın Dünyası”,Yeditepe Dergisi, 15 Kasım 1953

Can Yücel, Yeditepe, 15 Kasım 1959

Celalettin Çetin, “Mavi üstüne mavi nasıl yaraşır , onu ben anamın çevresinde gördüm” Vatan 6 Ekim 1959

Cevat Sarıkartal, “Balaban Dünyanın En Yüksek Minaresinde Oturur”

Berfin BAHAR sayı:85, Mart 2005 sayfa13

 

Çetin Altan, “İlkellik-Burjuvazi-Sosyalizm”, Akşam Gazetesi, 22 Nisan 1969

Çetin Altan, “Durdurun şu dünyayı ‘cağdaş uygarlığa’ yetişmemizi beklesin”,Milliyet

1 Ağustos 2007

Çetin Özer, “Cezaevinde sanat, sanatçıda cezaevi”  Sanat Olayı, Sayı 61, Haziran 1987

Çetin Yetkin, Siyasal İktidar Sanata Karşı, 1. basım, Bilgi Yayınevi, 1970,

sayfa 234-261

Deniz İnceoğlu, “Nazım’a sevgisini göstermek için oğluna ismini verdi, o da tıpkı babası gibi  resimler yaptı”, Hürriyet C.tesi KEYİF 23 Şubat 2008

Doğu Perinçek, Parti ve Sanat- 1995

Dr.Erdoğan Tanaltay, “Balaban” Sanat Çevresi 269 Mart 2001 sayfa 48-50

Dursun Akçam, “Sanatcılarla Konuşmalar-Balaban’la”,

Varlık Dergisi sayı 742 Temmuz 1969

Duygu Karabal, “ “Balabanların” sanat öyküsü…”, Bursa Haber2 11 Ekim 2006

Edward Timms/ Saime Göksu,“Romantik Komünist” Doğan Kitap,  Sayfa 224-227

Elif Naci, “Nurullah Berk’in Sergisi Nedeniyle”, Cumhuriyet Gazetesi, 6 Mart 1977

Elmira Zamanova, “İbrahim Balaban’ın Resimlerinde Halk Hayatı”, ISKUSSTVO-Moskova, 1970 sayı 10 sayfa 51-54

Elmira Zamanova, “Türk Estetikası: Tarihi ve Müsair İnkişafı” 2005-BAKÜ

sayfa 108-112

Erol Kılıç, “Çağdaş Türk Resminde Bireyselleşme 1950-1970” – 2004

Emin Çetin Girgin, Cumhuriyet 7 Ocak 1985

Engin Turgut, “İbrahim Balaban” Berfin BAHAR sayı:85, Mart 2005 sayfa 11

Fikret Adil, “Balaban’ın Resim Sergisi”,Yeni İstanbul, 23 Ekim 1953

Fikret Otyam, “Bir Köy İstanbul’a Geldi”, Yeditepe, 2 Kasım 1953

Fahir Aksoy, “Balaban’la Bir Konuşma, Dost Dergisi, Kasım 1959, s. 19-20

Fahir Aksoy, “Yaşam Defterim” Dünya Kitapları

Fakir Baykurt, “Balaban’m Öfkesi”, Demet Dergisi, Kasım-Aralık 1959

Ferit Edgü,  “Taviloğlu Kolleksiyonu-Türk Resmi”, Ocak 1997

Güngör Gençay, “Güngör Gençay Sordu”, Özgür Gündem 24 Eylül 1992,

Güngör Gençay, “Yüreğimize Kapılarını Açan Resimler” ” Sanat Çevresi,

Sayı 172, Şubat 1993 sayfa 28

Güngör Gençay,”Balaban’da Güzellenen İnsan ve Doğa” Berfin BAHAR sayı:85, Mart 2005

Gürhan Tümer, “Şair Baba ve Damdakiler”, Cumhuriyet Kitap, Sayı 266

Hadiye Yılmaz “Balaban O Gün Memleket Ressamı Oldu!” Aydınlık-972 5 Mart 2006

Hasan Hüseyin, “Balaban 3”,Yön Dergisi, 20 Şubat 1963

Hasan Hüseyin, “Balaban’a Balabanca Bir Övgü”- Acılara Tutunmak,

Bilgi Yayınevi, 1972 sayfa.121-128

Hasan Hüseyin, Ağlasun Ayşafağı, Bilgi Yayınevi, 1972 sayfa.121-128

Haşmet Akal, “Balaban Sergisi”, Yeditepe, 15 Kasım 1953

Halil Aytekin, “Memleketi Dile Getiren Sanatçı”,Forum dergisi, 1 Aralık 1959

Halis Başarır, “Balaban ve Sanatı üzerine” Berfin BAHAR sayı:85, Mart 2005 sayfa 6

H.Hüseyin Yalvaç, “Balaban Güzellemesi” Berfin BAHAR sayı:85, Mart 2005 sayf.19-20

H.Kemal Çağın, “Resimlerden Önce Balaban’ı Gördüm” Berfin BAHAR sayı:85, Mart 2005

Hüseyin Haydar, “Resimleri duvarlardan kazınan ressam”, Aydınlık 13 Temmuz 2008

H. Seçkin Akuğur, “Ümidi ve sevgiyi çiziyorum”, TOP-FOCUS Ocak 1999 sayı 4

H.Nazım Balaban- Zafer E. Bilgin, “Balaban- Bir Ressam Yunus Emre” Bindallı Sanatevi 2009

H.Nazım Balaban- “İbrahim Balaban’ın Uzun Sanat Yolu: 1949-2011” ARETE Sanat

Galerisi 2011, İnternational Art Center 2012 sergi katologları

İbrahim Çiftcioğlu-Turgay Kantürk, “Türk Plastik Sanatları”, Bilim Sanat Galerisi  Yayınları 1998, sayfa 174-175

İbrahim Minnetoğlu –Ahmet Köklügiller, “Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyorlar?” Minnetoğlu Yayınları 1975, s.58-60

İlhan Selçuk, “Balaban’ın İzdüşümü”,Cumhuriyet Gazetesi, 8 Haziran 1969

Kaya Özsezgin, “Balaban’ın yeni dönem sergisi”,

Milliyet Sanat Dergisi, 12 Kasım 1976, Sayı: 205, s. 27

Kaya Özsezgin, “Resmimizde Balaban Söylemi” Sanat Çevresi, Sayı 172, Şubat 1993

Kaya Özsezgin- Nurullah Berk, “Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi”

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1983 sayfa 111-113

Kaya Özsezgin, “Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resmi, SERGİ 2

Türkiye İş Bankası Kolleksiyonu”

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1993 sayfa 58-108-120

Kaya Özsezgin, “Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi”

Tiglat Yayınları, 1980, Cilt 3, sayfa 75-78-79-84-110-119,

Kaya Özsezgin- Mustafa Aslıer “Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi” Tiglat Yayınları, Cilt 4, sayfa 19-48-49-55

Kaya Özsezgin, “Yapı Kredi Kolleksiyonu- Çağdaşlar” Ağustos 2004

Kaya Özsezgin, “Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik SözlükYKY Yayınları,

1994, sayfa 94

Kiraz Perinçek “Bala Bandırılmış bizler….” Aydınlık-922 20 Mart 2005 sayfa 56-57

Kemâl Sülker, Gece Postası, 4 Ekim 1953

Kemal Çiftler, “Balaban’ın Mayası”,Yön Dergisi 1965

Mahmut Hamsici, “Köy resminde kuşak farkı”,Mahmut Hamsici, Radikal 4 Aralık 2006

Mahmut Makal, “Çile”, Akşam Gazetesi, 1966

Mehmet Ali Aybar,“Balaban’ın Resim Sergisine, Gerçekçi ve Soyut Resimlere Dair”,

Akşam Gazetesi, 23 Kasım 1953

Mehmet Fuat, “A’dan Z’ye Nazım”. YKY Yayınları 2004, Sayfa 63,358-364

Mehmet Kemâl, “Acılı Kuşak”, Toplum Yayınevi, 1964 s. 66-68

Mehmed Kemâl, Cumhuriyet Gazetesi, 17 Şubat 1977

Mehmet Kemâl, “Bu Toprakların Ressamı”, Sanat Çevresi, Sayı 172, şubat 1993

Mehmet Pesen, “Balaban’ın Mitolojik Öyküleri” Sanat Çevresi, Sayı172 Şubat1993 s.22

Melih Cevdet Anday, “Balaban’ın Resim Sergisi”, Akşam 26 Ekim 1953

Mihri Belli, “Balaban’ın Sergisi”,Yön Dergisi, 7 Mayıs 1965

Mustafa Aslıer – Kaya Özsezgin, “Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi”

Tiglat Yayınları, 1980, Cilt 4, sayfa 19-48-49-55

Mustafa Ekmekçi, “Balaban dördüncü sergisini de açtı”,

Milliyet Gazetesi, 27 Nisan 1965

Muzaffer Erdost, “Balaban’ın Ortaya Çıkışı”, Türk Solu Dergisi 1967

Muzaffer Akyol, “Isıt Yüreğini Pera’da Zemherinin”

Müjdat Gezen, “Komikler Ağlamaz”, Yılmaz Yayınları 1991

Müjdat Gezen (yazan)- Savaş Dinçel (çizen),  “Çizgilerle Nazım Hikmet”, Nazım Hikmet Vak.Yayınları 2007

M.Nuri Ayvalı, “Balaban/ Adana’da Bir söyleşi”, Forum 1 Mayıs 1969

Nail Kahraman, “Resam Balaban köyüne müze yapıyor”  (Milliyet)- “Nazım’ın    köyüne sanat müzesi” (Hürriyet-Bursa) ,30 Nisan 2006

Nazım Hikmet, “Yeni Şiirler” s.104 Dost Yayınları,1970

Nazım Hikmet, “Kemal Tahir’e Mektuplar.” s.250, s.252, s.253, s.277

Nazım Hikmet, “Memleketimden İnsan Manzaraları” Cem Yayınları 1973 s. 416-418 Nazım Hikmet, “Bütün Eserleri 5-7” Cem Yayınları

Nebil Özgentürk, “Köylü İbraam’ın cinayetleri! Bir İnsan Bir Hayat”

SABAH 19 Mayıs 1996

Nebil Özgentürk, “Balaban’ın resimlerini verin!”,Sabah Pazar 2 Mart 2003

Nicholas Ludington, “Demokrasiye verilen Gözdağı”,

The Times Monday 2 Haziran 1969

Nurullah Berk – Kaya Özsezgin,Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi”

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1983 sayfa 111-113

Oktay Akbal, “Taşın Altındaki Çiçek”, Varlık Dergisi, 1 Mayıs 1965

Orhan Kemal, “Nazım Hikmet’le Üç Buçuk Yıl”,

Özcan Ergüder, “Balaban 73”,Devir Dergisi 14 Ocak 1974

Özay Erkılıç,“Geçmişin Masala Duruşu ve 40. Yılında Balaban”

Sanat Çevresi, Sayı 172, Şubat 1993 sayfa 20-21

Pakize Türkoğlu, “Kendini Yaratan Adam Balaban Olayı”,Sanat Çevresi 273-274 Temmuz-Ağustos 2001 sayfa 71-73

Pelin Akşenkal, “Bir ressam ile bir şair birlikte 7 yıl geçirirler; İbrahim Balaban Nazım

Hikmet’i anlatıyor…”, ALEM 2004 Sayı 37

Perihan Çambel, “Balaban ve Üstüne Kitap”,Vatan Gazetesi 1 Şubat ,Yön dergisi-1963

Prof. Dr. Selçuk Erez, “Büyükdere’deki Atölye”, Cumhuriyet Gazetesi, 12 Mart 1989

Prof. Türkaya Ataöv, “Nazım’ın Hasreti”

Pravda-Moskova 29 Mayıs 1969

Rady Fish, “Nâzım’m Çilesi”, Gün Yayınları, İstanbul 1969 s. 168-178

Rasih Güran, “Balaban’a On iki Soru”, Yeditepe Dergisi, 15 Kasım 1959

Remzi Oğuz Yılmaz, “BALABAN / Yaşamın çizgileri-Desenler”

Bilim Sanat Yayınları 2004

Remzi Oğuz Yılmaz,“Zümrüd-ı Anka üzerine bir Deneme”

Berfin BAHAR sayı:85,Mart 2005 sayfa 7-10

Sabahattin Eyüboğlu (Cim-Bal), “Balaban’ın Resimleri”, Akşam Gazetesi

Saime Göksu/Edward Timms,“Romantik Komünist”, Doğan Kitap  Sayfa 224-227

Samim Kocagöz, “Sanatı Uslu Kişiler Yapabilir”, Toplum Dergisi 2 Temmuz 1965

Savaş Dinçel (çizen)- Müjdat Gezen (yazan),  “Çizgilerle Nazım Hikmet”, Nazım Hikmet Vakfı Yayınları 2007

Server Tanilli, “Uygarlık Tarihi” Say Yayınları, 6. Basım 1991, sayfa 472-473

Sevinç Özarslan, “Anadolu’nun resmini yapabilir misin Balaban”, Zaman 22 Mart 2003

Sezer Tansuğ, Sanata Yaklaşım- eleştiride duyarlık çağı, sayfa 292-293

Sezer Tansuğ, “Balaban’ın Sergisinde”, Dost Cilt 5 Sayı 26 Kasım 1959

Sezer Tansuğ, “Çağdaş Türk Sanatı” Remzi Kitabevi 1986, sayfa 228-229

Sezer Tansuğ, “Türk Resminde Yeni Dönem” Remzi Kitabevi, 1990,

sayfa 22-23, Sayfa 61

Sinan Korle, “Halk şiiri Yanında bir de Halk Resmi…” Vatan Gazetesi, 25 Aral›k 1949

Suna-Erdoğan Tanaltay, “Çocuk yüreğini göğsüne bastırır da gelir, Balaban…”

Berfin BAHAR sayı:85, Mart 2005 sayfa 14

Süha Öztartar, “Seyreyle gözüm Balaban’ı”, VIP Diplomat, Sayı 2, 2002

Süha Öztartar, “İnsan Manzaraları” Berfin BAHAR sayı:85, Mart 2005 sayfa 15

Şevket Süreyya Aydemir, “Yurt ve Dünya”, Vatan Gazetesi, 1962

Tanju Cılızoğlu, “Sergi İzlenimleri” Vatan Gazetesi 1962

Tevfik İhtiyar, “Söz Sanattan Dışarı” rh+ sanat  2005/20 Temmuz-Ağustos s.267-272

Turgay Kantürk– İbrahim Çiftcioğlu-, “Türk Plastik SanatlarıBilim Sanat Galerisi  Yayınları 1998, sayfa 174-175

Ümit Gezgin, “Kendi Estetiğini Var Eden Bir Sanatçı” 2011 Galeri Modernist

Vera Tulyakova Hikmet, Nazım’la Söyleşi, Cem Yayınevi 1989, sayfa 114

Yasemin Bay, “ ‘İşte gözüm’ Anadolu, Milliyet 5 Aralık 2007

Yaşar Kemâl, “Köylü Ressam Balaban’la Konuşma”,

Cumhuriyet Gazetesi, 8 Kasım 1953

Yıldırım Dağyeli, “Balaban’ın İlginç Yaşam Öyküsü”, Tendenzen Damnitz Verlag München, Eylül 1982 s. 65-68

Zafer E. Bilgin, “Balaban- Yaşantının İzdüşümü” Bindallı Sanatevi 2008

Zafer E. Bilgin- H. Nazım Balaban, “Balaban- Bir Ressam Yunus Emre” Bindallı Sanatevi 2009

Zahir Güvemli, “Üç İsim”,Varlık Dergisi, 15 Ekim 1959

Zekeriya Sertel, “Hatırladıklarım”, Gözlem Yayınları, 1968, s. 182-183

Zeynep Oral, “Akademi Nire Ben Nire”, Milliyet Sanat Dergisi,

21 Aralık 1973. sayı59, sayfa10-11

Zeynep Oral, “Konuşa Konuşa” Gür Yayınları 1983 s.157-160

Ziya Özışık,  “Usta ile çırak…”, EVRENSEL 24 Temmuz 2003

Zuhtü Bayar, “Şair Baba ve Damdakiler üstüne”, Forum 15 Ağustos 1968,

Zuhtü Bayar, “Kuram Nazımdan Uygulama Balabandan”, Aydınlık-920 6 Mart 2005